GRUPA DOCELOWA

DLACZEGO O TYM MÓWIMY

Analiza skali bezrobocia wśród młodych ludzi, w krajach partnerskich, pokazała, iż NEET to osoby objęte najwyższym stopniem ryzyka bezrobocia długoterminowego: niepewne ścieżki kariery, ubóstwo, wykluczenie społeczne. Brak aktywności zawodowej w młodym wieku może prowadzić do poważnych konsekwencji rzutujących na przyszłą karierę i jak jakość życia („Efekt blizny”).

Według statystyk z grudnia 2014 roku, w krajach Unii Europejskiej było około 5 milionów młodych, bezrobotnych osób (w wieku poniżej 25 lat), wśród nich ponad 3,2 mln w strefie euro . Więcej niż jeden na pięciu młodych ludzi nie jest w stanie znaleźć zatrudnienia.

JAK WSPIERAMY

Partnerzy projektu, bazując na swoim zawodowym doświadczeniu, zaproponują optymalne narzędzia i strategie, które umożliwią praktykom podnoszenie swoich profesjonalnych i osobistych kompetencji, niezbędnych w efektywnej pracy z NEETami. W tym celu podjęto następujące działania:

  • Badania diagnostyczne (określenie potrzeb i oczekiwań osób pracujących z NEETami)
  • Opracowanie profilu zawodowego osoby pracującej z NEETami, skonstruowanie narzędzia walidacji kompetencji zawodowych praktyków wspierających NEET.
  • Projektowanie i testowanie szkolenia podnoszącego profesjonalne i zawodowe kompetencje osób pracujących z NEETami
  • English
  • Ελληνικά
  • Italiano
  • Polski
  • Português
  • Español