General goal

WPROWADZENIE DO PROJEKTU

Głównym założeniem projektu ECVET.OER.NEET jest doskonalenie profesjonalnych i osobistych kompetencji, w zakresie poradnictwa i doradztwa, osób pracujących w instytucjach świadczących szeroko rozumiane wsparcie w ramach programu Youth Guarantee – YG.

Projekt zakłada opracowanie innowacyjnych strategii i narzędzi, które będą przydatne dla praktyków  realizujących działania w zakresie Młodzieżowego Programu Gwarancji (YG), tak aby skuteczniej współpracować z NEETami.

KIM SĄ NEET?

NEET to akronim od sformułowania  „not in employment, education or training”, czyli nie uczy się, nie pracuje, nie przygotowuje do zawodu. To osoba szukająca pracy lub nieaktywna zawodowo, z innego powodu niż kontynuacja edukacji lub praca w domu.

Źródło

http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/SN06705

http://weblog.infopraca.pl/2012/01/kim-jest-neet/

  • English
  • Ελληνικά
  • Italiano
  • Polski
  • Português
  • Español