5η ΣΥΝAΝΤΗΣΗ

5η Συνάντηση Εταίρων στην Αθήνα. Η 5η συνάντηση των εταίρων του προγράμματος υλοποιήθηκε στην Αθήνα. Κύριο θέμα της συνάντησης ήταν η περαιτέρω ανάπτυξη της διαδικτυακής πλατφόρμας για το e-learning και ο προγραμματισμός των δραστηριοτήτων για την διάδοση των αποτελεσμάτων του προγράμματος. Οκτώβριος 2017

Gallery: 
  • English
  • Ελληνικά
  • Italiano
  • Polski
  • Português
  • Español