Ομάδα εργασίας: Ορισμός του προφίλ των συμβούλων προσανατολισμού

Erasmus+ KA2 VET 2015: “ECVET and OER based assessment and training of guidance practitioners working with NEETs”

Ομάδα εργασίας: Ορισμός του προφίλ των συμβούλων προσανατολισμού

Επαρχία της Ματέρα, Ιταλία

10 Μαρτίου, 2016

Κατά την ομάδα εργασίας «Ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών» παρουσιάστηκε το πρόγραμμα ECVET.OER.NEET. στους συμμετέχοντες, οι οποίοι ήταν σύμβουλοι από δημόσια κέντρα απασχόλησης και ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης.

Τα περιεχόμενα της Ομάδας Εργασίας ήταν:

 • ανάλυση των προβλημάτων που σχετίζονται με την απαραίτητη εκπαίδευση των συμβούλων που εργάζονται με ΝΕΕΤ

 • σύνδεση των προβλημάτων αυτών με συγκεκριμένες περιοχές που χρειάζονται καινοτομίες

 • προσδιορισμός συγκεκριμένων εκπαιδευτικών στόχων

 • προσδιορισμός αποτελεσματικών μεθοδολογιών

 • προσδιορισμός απαραίτητων και καινοτόμων εργαλείων

 • προσδιορισμός επαγγελματισμού και μεθοδολογιών για να είναι η εκπαίδευση κατάλληλη για τους συμβούλους

 • προσδιορισμός μεθόδων και εργαλείων για την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας

 

 • English
 • Ελληνικά
 • Italiano
 • Polski
 • Português
 • Español