Ομάδα εργασίας: ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών

Erasmus+ KA2 VET 2015: “ECVET and OER based assessment and training of guidance practitioners working with NEETs”

ομαδα εργασιασ: ορισμοσ του προφιλ των συμβουλων προσανατολισμου

Επαρχία της Ματέρα, Ιταλία

11 Φεβρουαρίου, 2016

Κατά την ομάδα εργασίας «Ορισμός του εργασιακού προφίλ του συμβούλου Ε.Π» παρουσιάστηκε το πρόγραμμα ECVET.OER.NEET. στους συμμετέχοντες, οι οποίοι ήταν σύμβουλοι από δημόσια κέντρα απασχόλησης και ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης.

Τα περιεχόμενα της Ομάδας Εργασίας ήταν:

 • Παρουσίαση των δεδομένων από την Εθνική και Ευρωπαϊκή έρευνα για τους ΝΕΕΤ.

 • Προσδιορισμός με τους συμμετέχοντες των στόχων και αναγκών των ΝΕΕΤ

 • Αποτύπωση των δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες στις δραστηριότητες επαγγελματικού προσανατολισμού

 • Προσδιορισμός των δεξιοτήτων που χρειάζεται να διαθέτει ένας σύμβουλος Ε.Π. που εργάζεται με ΝΕΕΤ

 • Κινητοποίηση των συμβούλων να αποκτήσουν επαγγελματικές δεξιότητες

Φωτογραφίες:

 

Gallery: 
 • English
 • Ελληνικά
 • Italiano
 • Polski
 • Português
 • Español