Σύντομη Εκπαίδευση των μελών του Προγράμματος στη Ματέρα.

Tο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα μέλη του προγράμματος έλαβε χώρα την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου 2016 στην Ιταλία, με τη συμμετοχή ειδικών από κάθε φορέα του Προγράμματος.

Η εκπαίδευση διήρκεσε οχτώ ημέρες. Κάθε ημέρα εκπαίδευσης ήταν αφιερωμένη σε ένα θέμα που σχετιζόταν με δραστηριότητες που θα αναπτύσσονταν σε επόμενη φάση στα πλαίσια του προγράμματος

  • 2 μέρες αφιερώθηκαν στη μεθοδολογία και τα εργαλεία για τον προσδιορισμό του εργασιακού προφίλ ενός συμβούλου Ε.Π. που εργάζεται με ΝΕΕΤ,

  • 3 ημέρες ασχοληθήκαμε με τη μεθοδολογία και τα εργαλεία για την ανάπτυξη του εργαλείου αξιολόγησης και πιστοποίησης της απόδοσης των συμβούλων

  • 3 ημέρες δόθηκε έμφαση στα εργαλεία και τη μεθοδολογία για την οργάνωση και διεξαγωγή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων (e-learning και δια ζώσης).

Η συνάντηση ήταν εποικοδομητική και έδωσε τη δυνατότητα στους εταίρους να ανταλλάξουν εμπειρίες και να δημιουργήσουν υψηλής ποιότητας κατευθυντήριες γραμμές για τα προϊόντα του προγράμματος.

  • English
  • Ελληνικά
  • Italiano
  • Polski
  • Português
  • Español