Ενημερωτική δραστηριότητα - Ελλάδα

Μιλήσαμε για το πρόγραμμα ECVET στην Ελλάδα! Ο Έλληνας εταίρος διοργάνωσε ημερίδα με θέμα" "Ο ρόλος του συμβούλου σταδιοδρομίας στην νέα πραγματικότητα".

  • English
  • Ελληνικά
  • Italiano
  • Polski
  • Português
  • Español