Ενημερωτική δραστηριότητα - Πολωνία

Στις 13 Οκτωβρίου στην Ακαδημία Ανθρωπιστικών και Οικονομικών Επιστημών στο Lodz, διοργανώθηκε εκδήλωση αφιερωμένη στο πρόγραμμα ECVET.OER.NEET. Οι συμμετέχοντες ήταν εκπαιδευτικοί, σύμβουλοι που δραστηριοποιούνται με νέους ανθρώπους στην αναζήτηση της πορείας ζωής τους. 10.02.2017

  • English
  • Ελληνικά
  • Italiano
  • Polski
  • Português
  • Español