3η Συνάντηση

3η Συνάντηση Εταίρων στο Πόρτο. Οι εταίροι συναντήθηκαν τον Οκτώβριο στην Πορτογαλία με στόχο να δουλέψουν τα παραδοτέα του έργου. Οκτώβριος 2016

Gallery: 
  • English
  • Ελληνικά
  • Italiano
  • Polski
  • Português
  • Español