Σε ποιους απευθύνεται

Οι ομάδες στόχοι που θα εμπλέκονται στην δραστηριότητα εκμετάλλευσης είναι κυρίως αυτές που συμμετέχουν στις δοκιμές των κύριων διανοητικών αποτελεσμάτων:

 • Οι φορείς παροχής υπηρεσιών ιδιωτικής και δημόσιας απασχόλησης και των φορέων κατάρτισης που λειτουργούν στο Πρόγραμμα YG
 • Οι εκπαιδευτές επαγγελματικού προσανατονισμού.

Μετά τις δοκιμές και επίσης στο τέλος του προγράμματος θα εμπλακούν επίσης:

 • Οργανισμοί κατάρτισης και καθοδήγησης που δεν είναι εταίροι του έργου
 • Νέοι χρήστες που ανήκουν στην ίδια ομάδα στόχο στην ίδια χώρα
 • Νέοι χρήστες που ανήκουν στην ίδια ομάδα στόχο σε άλλες χώρες
 • Άλλοι φορείς χάραξης πολιτικής από άλλες περιοχές ή χώρες
 • English
 • Ελληνικά
 • Italiano
 • Polski
 • Português
 • Español