Στόχος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το πρόγραμμα ECVET.OER.NEET αποσκοπεί στη βελτίωση των τεχνικών δεξιοτήτων των συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού που δραστηριοποιούνται σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς που εργάζονται με Νέους. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογιών και εργαλείων για να διευκολύνει την εργασία των συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού που εργάζονται με NEETs.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΝΕΕΤ

ΝΕΕΤ είναι τα άτομα που «δεν εργάζονται, δεν βρίσκονται στην εκπαίδευση, ούτε παρακολουθούν κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης». Ως ΝΕΕΤ μπορεί να οριστεί ένα άτομο που είτε είναι άνεργο ή οικονομικά ανενεργό ή βρίσκεται σε αναζήτηση εργασίας ή είναι ανενεργό επαγγελματικά όχι επειδή είναι μαθητής/σπουδαστής ή έχει αναλάβει τη φροντίδα του σπιτιού. Πηγή: http://researchbriefings.parliament.uk/ ResearchBriefing/Summary/SN06705

  • English
  • Ελληνικά
  • Italiano
  • Polski
  • Português
  • Español