6η Συνάντηση στη Ματέρα

Η τελευταία συνάντηση της ομάδας εργασίας έλαβε χώρα στην Ματέρα (Ιταλία) στις 26 και 27 Απριλίου. Κατά τη διάρκεια αυτή οι εταίροι συμφώνησαν στις τελικές τους ενέργειες ως προς την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων δημοσιότητας και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων.  Μέχρι τη λήξη του Προγράμματος, οι εταίροι θα οργανώσουν διαδικτυακή συνάντηση μέσω skype, ώστε να συζητηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες που θα διασφαλίσουν την ύψιστη ποιότητα των παραδοτέων.

Gallery: 
  • English
  • Ελληνικά
  • Italiano
  • Polski
  • Português
  • Español